เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปุ๋ยรุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ ตรา “ม้าน้ำ” ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ มีแร่ธาตุและคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้กรรมวิธีที่พิถีพิถัน บ่มหมักกลับกองด้วยจุลินทรีย์มีคุณภาพ ย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ